Mirė artimasis? Jums priklauso šie pinigai

Mirus žmogui, jo artimieji ne tik gali kreiptis dėl finansinės paramos į savivaldybės socialinės paramos skyrių, gauti vienkartines ar periodines išmokas arba pensijas ir iš „Sodros“. Jei mirusiajam buvo skirtos „Sodros“ išmokos ar kompensacijos, tačiau jos jam dar nebuvo išmokėtos, išmokos atiteks paveldėtojams. Svarbu žinoti, kad šios išmokos neišmokamos paveldėtojams automatiškai. Įpėdiniai turėtų patys kreiptis į „Sodrą“ ir pateikti atitinkamą prašymą dėl išmokų išmokėjimo.

Jei miręs žmogus buvo socialinio draudimo pensijos, vienišo asmens išmokos, šalpos išmokos ir valstybinės pensijos gavėjas arba jam buvo paskirtos kitos išmokos, pavyzdžiui, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, nedarbo išmoka ir kitos, paveldėtojams išmokama mirusiajam priklausiusi ir dėl jo mirties negauta suma.

Ko reikia, kad mirusiajam neišmokėtos išmokos būtų išmokėtos paveldėtojui

Mirus žmogui, jo sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai) arba paveldėtojai, pateikę tai patvirtinančius dokumentus, turi kreiptis į „Sodrą“ su prašymu išduoti pažymą apie mirusiajam neišmokėtas „Sodros“ pensijas ar išmokas, taip pat apie jo turimas skolas „Sodrai“. Prašymą galima pateikti internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, atvykus į „Sodros“ skyrių.

Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pavyzdžiui, notaro). „Sodra“ parengia pažymą ir asmens pageidavimu perduoda ją tiesiogiai prašymą pateikusiam asmeniui arba paveldėjimo teisės liudijimą rengiančiam notarui. Remdamasis pažyma, notaras parengia paveldėjimo teisės liudijimą.

Gavę iš notaro paveldėjimo teisės liudijimą, paveldėtojai turi kreiptis į „Sodrą“ ir pateikti šiuos dokumentus: prašymą išmokėti mirusiajam priklausiusias ir neišmokėtas išmokas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei paveldėjimo teisės liudijimą. Sprendimas dėl išmokos mokėjimo priimamas per 10 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo „Sodros“ skyriui.

Pensiją už mirties mėnesį gali gauti velionį laidojantis asmuo

Jei velionis buvo socialinio draudimo pensijos, vienišo asmens išmokos ar valstybinės pensijos (išskyrus pareigūnų ir karių valstybinę pensiją) gavėjas ir savo mirties mėnesį negavo pensijos, ji gali būti išmokėta mirusįjį laidojančiam asmeniui. Kartu išmokama paskirtos pensijos, kompensacijos ar išmokos vieno mėnesio dydžio suma.

Jei mirusysis buvo šalpos išmokos ar pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjas, pirmajam besikreipusiam jį laidojusiam asmeniui išmokama asmens negauta praėjusio mėnesio išmoka ar pensija, išmoka ar pensija už tą mėnesį, kurį jos gavėjas mirė, ir dar paskirtos išmokos ar pensijos už vieną mėnesį dydžio suma.

Pensija ar kompensacija už ypatingas darbo sąlygas išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kreipimosi dienos.

Kaip pateikti prašymą dėl išmokos, mirus pensijos gavėjui?

Dėl laidojimo išmokos, mirus pensijos gavėjui, reikia kreiptis į bet kurį „Sodros“ skyrių ir pateikti prašymą dėl išmokos mirus pensijos / kompensacijos gavėjui.

Prašyme turi būti nurodytas asmeninės (jei kreipiasi fizinis asmuo) ar įmonės (jei kreipiasi laidojimo paslaugas teikianti įmonė) sąskaitos numeris. Prašymą galima pateikti internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui arba atvykus į bet kurį  „Sodros“ skyrių.

www.tv3.lt

Site Footer