Gera žinia jaunoms šeimoms: skirs po 20 tūkst. eurų būstui įsigyti

Atsižvelgus į valstybės biudžeto galimybes, šiems metams paramai būstui įsigyti, teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui apmokėti, skirta 11,8 mln. eurų.

Jaunoms šeimoms finansinei paskatai pirmajam būstui įsigyti skirta 8 mln. eurų, praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Lėšos bus skiriamos naujoms pažymoms, patvirtinančioms teisę į paramą būstui įsigyti ar jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą, formuoti, ir iš anksčiau prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti – papildomoms subsidijoms, subsidijoms būsto statybų užbaigimo atvejais mokėti.

Pažymos žmonėms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, laukiančių subsidijos valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, sąrašą, bus pradedamos formuoti šiomis dienomis.

Planuojama, kad pažymoms, patvirtinančioms teisę į paramą būstui įsigyti, formuoti lėšos bus skiriamos etapais.

Pirmame etape numatoma skirti 8 mln. eurų iki 2023 m. spalio 16 d. pateiktiems prašymams patenkinti. Minėtų lėšų turėtų pakakti daugiau kaip 400 pažymų išduoti.

Taigi, vienai šeimai išeitų vidutiniškai po 20 tūkst. eurų paramos.

Šiuo metu Asmenų ir šeimų, laukiančių subsidijos valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, sąraše įrašyta daugiau kaip 600 asmenų (šeimų).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada, kad informacija apie kitą lėšų skyrimo etapą bus paskelbta papildomai.

Parama būstui įsigyti teikiama skiriant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.

Šią paramą gali gauti asmenys (šeimos), kurių pajamos ir turtas neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų dydžių. Būstas gali būti įsigyjamas bet kurioje Lietuvos teritorijoje.

Pažymos jaunoms šeimos, įrašytoms į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos, sąrašą bus pradėtos formuoti vasario mėnesio pirmoje pusėje.

Finansinė paskata jaunoms šeimos teikiama taip pat skiriant subsidijas būsto kredito daliai padengti. Teikiant šią paskatą, jaunų šeimų pajamos ir turtas nevertinami, tačiau būstas gali būti įsigyjamas tik tam tikrose Lietuvos teritorijose (regionuose).

Vertinamų pajamų ir turto dydžiai paramai būstui įsigyti gauti, taip pat kita informacija apie paramos būstui teikimo sąlygas ir tvarką yra skelbiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje.

www.tv3.lt

Site Footer