Nepersidirbkite: iš darbo šiandien turite išeiti valanda anksčiau

Liepos 6-ąją švenčiama Valstybės diena, minint Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnaciją. Be to, ši diena taip pat ir Tautiškos giesmės diena. Visiems gyventojams primenama, kuriais atvejais prieššventinę dieną darbuotojai turi teisę darbą baigti anksčiau.

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena ir informuoja, kad švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė trumpinama viena valanda, išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus.

Galioja tam tikros išlygos

Be to, darbo dienos trukmė trumpinama viena valanda visiems darbuotojams, t. y. dirbantiems visą ir ne visą darbo laiką, suminės darbo laiko apskaitos režimu, budint ir kt., kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nepriklauso dirbti sutrumpintu darbo laiku.

Atsižvelgiant į teisingo apmokėjimo už darbą, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, sutrumpinta prieššventinė valanda darbuotojams turi būti apmokama darbo sutartyje nustatytu darbo užmokesčiu.

VDI atkreipia dėmesį į tam tikras prieššventinės darbo dienos trukmės sutrumpinimo išlygas:

  • jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės darbuotojams sutrumpinti darbo dienos trukmę viena valanda, pvz., įmonėje vyksta nenutrūkstamas darbas, dėl kitų gamybos, darbų atlikimo ypatumų, ši valanda turėtų būti apskaitoma kaip viršvalandinis darbas;
  • jeigu darbuotojas ir darbdavys yra sudarę susitarimą dėl papildomo darbo, pvz., darbuotojas dirba keliose pareigose pas tą patį darbdavį, viena valanda trumpinama bendra darbuotojo darbo dienos trukmė, o ne atskirai pagal kiekvieną pareigybę; 
  • jeigu darbuotojas darbą pradeda švenčių dienos išvakarėse ir baigia šventinę dieną, darbo dienos trukmė švenčių išvakarėse turi būti trumpinama viena valanda, pvz., jeigu darbo pradžia numatyta 16 val., dėl darbo laiko sutrumpinimo darbuotojas darbą pradėtų 17 val.

Kaip apmokamas viršvalandinis darbas

VDI primena, kad pagal Darbo kodeksą viršvalandžiai turi būti apmokami taip:

  • už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip 1,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis;
  • už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, arba viršvalandinį darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis;
  • už viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne mažesnis kaip 2,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

VDI akcentuoja Akcentuotina, kad pagal Darbo kodeksą darbuotojas rašytiniu prašymu taip pat gali pasirinkti viršvalandinio darbo laiką kompensuoti ne padidintu darbo užmokesčiu, o poilsio laiku, padaugintu iš atitinkamo dydžio, kuris pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko.

Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas dirbo 4 valandas viršvalandžių savo poilsio dieną, šis laikas padaugintas iš 2 pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, tokiu būdu darbuotojas iš anksto sutartu laiku pasinaudos 8 valandų poilsiu.

Šiuo atveju už faktiškai dirbtą viršvalandinį darbą poilsio dieną nemokama, o apmokama (darbo užmokesčiu) už visą poilsio laiką, kuris pridedamas prie kasmetinių atostogų.

www.tv3.lt

Site Footer