Nuo spalio „Sodra“ mokės daugiau pinigų: štai kam išmokos padidės 77,53 euro

Dažniausiai darbuotojams skiriamos išmokos priklauso nuo jų pačių darbo užmokesčio ir to, kiek jie sumoka įmokų „Sodrai“. Tačiau uždirbantiems mažiausiai ir daugiausiai yra taikomi minimalūs ir maksimalūs išmokų dydžiai.

Įstatyme jie yra susieti su vidutiniu darbo užmokesčiu (VDU) Lietuvoje. Jeigu VDU didėja, taip pat didėja maksimalios ir minimalios išmokos, keičiamos kiekvieną metų ketvirtį.

Nuo spalio mėnesio prasideda paskutinis 2022 m. ketvirtis. Dėl to nuo kito mėnesio pradžios didės ir dalis „Sodros“ išmokų.

Pavyzdžiui, maksimali vaiko priežiūros išmoka, pasirinkus ją gauti kol vaikui sueis vieneri metai nuo kito mėnesio pradžios didėja 71,53 euro – nuo 2666,11 euro iki 2737,64 euro per mėnesį. Tiek pat didės ir maksimali tėvystės išmoka. Tuo metu minimali ligos išmoka kils kiek daugiau nei 5 eurais – nuo 200,01 euro iki 205,38 euro per mėnesį.

„Sodros“ specialistai suskaičiavo, kiek daugiausia ir mažiausia pinigų nuo spalio mėnesio gaus gyventojai, kuriems priklauso skirtingų rūšių išmokos.

Ligos išmoka

Kai suserga darbuotojas, ligos išmoka, mokama iš „Sodros“ lėšų (t.y. nuo trečios ligos dienos), per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo dienos.

Ligos išmoka, mokama iš „Sodros“ lėšų, yra lygi 62,06 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti 2 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo dienos, dydžio.

Minimali: Mėnesio: 205,38 euro, įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv. Dienos: 9,83 euro, įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv.

Maksimali: Mėnesio: 2189,97 euro, įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv. Dienos: 104,78 euro (1764,40 x 2 x 62,06 proc. /20,9 darbo dienų), įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv.

Ligos išmoka sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti, mokama iš „Sodros“ lėšų, yra lygi 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Maksimali: Mėnesio: 2326,89 euro (1764,40 x 2 x 65,94 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv. Dienos: 111,33 euro (1764,40 x 2 x 65,94 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv.

Ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, mokama 77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Maksimali: Mėnesio: 2737,64 euro (1764,40 x 2 x  77,58 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv. Dienos: 130,99 euro (1764,40 x 2 x 77,58 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv.

Vaiko priežiūros išmoka

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti 2 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

Vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis 1 metai yra 77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką, kol vaikui sueis vieni metai.

Minimali: 276 eurai (6 x 46 eurai) per mėnesį – tai yra 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Maksimali: Mėnesio: 2737,64 euro (1764,40 euro x 2 x 77,58 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2022 m. IV ketv. Dienos: 130,99 euro (1764,40 euro x 2 x 77,58 proc. : 20,9 d. d.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2022 m. IV ketv.

Vaiko priežiūros išmoka, jeigu tėtis ar mama pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis 2 metai, šios išmokos dydis iki vaikui sueis vieni metai yra 54,31 proc., o iki vaikui sueis 2 metai – 31,03 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali: Mėnesio 276 eurai (6 x 46 eurai) – 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Maksimali mėnesio (iki 1 metų): 1916,49 Eur (1764,40 Eur x 2 x 54,31 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2022 m. IV ketv.

Maksimali mėnesio (iki 2 metų): 1094,99 Eur (1764,40 Eur x 2 x 31,03 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2022 m. IV ketv.

Motinystės išmoka

Motinystės išmoka mokama 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali 2022 m.: Mėnesio: 276 eurai (6 x 46 eurai ) – 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. Dienos: 13,21 euro (276 euro: 20,9 d. d.), įgijus teisę į motinystės išmoką 2022 m. IV ketv.

Motinystės išmokos yra vienintelės, kurių dydis nėra ribojamas ir priklauso tik nuo vaiko mamos uždirbto darbo užmokesčio. Kuo jis didesnis, tuo ir išmoka didesnė.

Tėvystės išmoka

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis tėvystės išmokoms apskaičiuoti negali viršyti 2 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės į išmoką atsiradimo dienos, dydžio. 

Tėvystės išmoka mokama 77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali:  Mėnesio: 276 eurai (6 x 46 eurai) – 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. Dienos: 13,21 euro (276 euro: 20,9 d. d.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2022 m. IV ketv.

Maksimali: Mėnesio: 2737,64 euro (1764,40 euro x 2 x 77,58 proc.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2022 m. IV ketv. Dienos: 130,99 euro (1764,40 euro x 2 x 77,58 proc.: 20,9 d. d.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2022 m. IV ketv.

Profesinės reabilitacijos išmokos

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis profesinės reabilitacijos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki profesinės reabilitacijos programos dienos, dydžio. Profesinės reabilitacijos išmoka lygi 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Minimali: Mėnesio: 451,68 euro (2 x 225,84 euro) – dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų suma, įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2022 m. IV ketv. Dienos: 21,61 euro (451,68 euro: 20,9 d. d.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2022 m. IV ketv.

Maksimali: Mėnesio: 2326,89 euro (1764,40 euro x 2 x 65,94 proc.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2022 m. IV ketv. Dienos: 111,33 euro (1764,40 euro x 2 x 65,94 proc. : 20,9 d. d.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2022 m. IV ketv.

www.tv3.lt

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer