Mirė gerbiamas Lietuvos chorvedys

Lietuvos totorių bendruomenėje – gedulas. Mirė gerbiamas chorvedys, muzikantas, Lietuvos totorių atgimimo veikėjas Aleksandras Melechas (1930-2024).

Kaip praneša Lietuvos totorių bendruomenė, A. Melecho gyybė užgeso vakar, liepos 1-ąją.

Bendruomenė gedi

„Tai didelė netektis. Bet mums liks jo darbai, jo darbų siekėjai, prisiminimai.

Ir nepaprastas sutapimas – 1985 m. A. Melech – jaunas, daug vilčių teikiantis chorvedys – dalyvavo Dainų šventėje.

Tąkart šventės estradoje iš viso buvo trylika chorų, tarp kurių ir dirigento A. Melecho vadovaujamas choras. Šiais metais minime 100-ąsias Dainų šventės metines.

Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius ir draugus. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą“, – dalijosi Lietuvos totoriai.

Iškilaus bendruomenės nario, chorvedžio, muzikanto gedintys nariai prisiminė ir paties A. Melecho žodžius:

„Ir nepamirškime paties p. Ali (Aleksandro) Melecho žodžius:

Linkėjimai visiems bičiuliams.

O, kiek mes praėjome keliais kartu su jumis. O, kiek dainų sudainuota taip pat su jumis. Likimai mūsų panašūs – seniai, seniai einame tokiu pat keliu. Ir mums visiems gerai.

Tai eikime tokiu pat keliu su daina, gyvenkime su Dievo malone. Visada… Tai palinkėsiu visiems ilgų metų, laimės, sveikatos ir meilės. Kad visada taip būtų.“ 

www.tv3.lt

Site Footer