Skaudi netektis Lietuvoje: mirė itin nusipelniusi visuomenės veikėja

Skaudi netektis sukrėtė Lietuvos kurčiųjų draugiją. Mirė buvusi Lietuvos kurčiųjų draugijos pirmininko pavaduotoja Irena Rainienė.

Kaip skelbia draugija savo socialiniame tinkle, I.Rainienė buvo viena iš iniciatorių ir daug prisidėjo siekiant, kad po Nepriklausomybės atgavimo Lietuvoje gestų kalba būtų pripažinta kurčiųjų gimtąja kalba.

Ji buvo pirmoji Lietuvos atstovė, LKD tapus Pasaulio kurčiųjų federacijos nare. Jos didelis atsidavimas kurčiųjų bendruomenei paliko ryškų pėdsaką mūsų istorijoje.

„Reiškiame nuoširdžią užuojautą a. a. Irenos artimiesiems. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą“, – rašoma viešoje užuojautoje.

www.tv3.lt

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer