Uždaroma 100 metų veikusi Lietuvos mokykla: kviečia atsisveikinti

Savo veiklą baigia Marijampolės savivaldybėje esanti mokymo įstaiga – Sasnavos pagrindinė mokykla. Bendruomenė kviečia į atsisveikinimo renginį.

Kaip socialiniuose tinkluose skelbia Sasnavos pagrindinė mokykla, renginys įvyks rugpjūčio 15 d.

Kviečia į atsisveikinimo su mokykla šventę

Daugiau nei 100 metų veikusi mokykla, 2021 m. paminėjusi 135-ąsias mokyklos metines, bus prijungiama prie kitos mokymo įstaigos, todėl bendruomenė kviečia atsisveikinti su ilgametę istoriją turinčia mokykla.

„2024 m. rugpjūčio 15 d. vyks atsisveikinimo su Sasnavos mokykla renginys, nes 2024 m. rugpjūčio 31 d. mokykla savo veiklą baigia.

Būtų nedovanotina šią mokslo šventovę į nebūtį išlydėti tuščiomis: renginio metu bus pristatyta dar spaustuvės dažais kvepianti knyga „SASNAVOS MOKYKLA. Per šimtą metų besitęsęs šviesos kelias“.

Kaip nurodoma prisegtame kvietime, tądien 12 val. Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje vyks šv. Mišios, nuo 14 val. vyks atsisveikinimo su mokykla renginys mokyklos sporto salėje, nuo 16 val. – bendravimas prie kavos puodelio.

„Maloniai kviečiame dalyvauti buvusius mokinius, mokytojus, darbuotojus bei visus neabejingus Sasnavos mokyklai“, – rašoma kvietime.

 

Mokykla prijungiama prie kitos ugdymo įstaigos

Kaip nurodoma Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje, sprendimas prijungti mokyklą prie kitos ugdymo įstaigos priimtas remiantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 15 d. sprendimu „Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinę mokyklą prijungimo būdu prie Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos“.

„Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Marijampolės savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos išimtinei ir paprastajai savivaldybės tarybos kompetencijai (jeigu paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui).

Reorganizavimo būdas: Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla reorganizuojama ją prijungiant prie Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos, po reorganizavimo veiksianti įstaiga – Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija, kuris perims reorganizuojamos įstaigos teises ir pareigas ir po reorganizavimo tęs veiklą (nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.)“, – anksčiau pranešė Marijampolės savivaldybė.

www.tv3.lt

Site Footer