Klaipėda atsikrato sovietinių paminklų – patenkinti ne visi

Klaipėda atsikratė milžiniškais sovietiniais simboliais. Nukeltos ir į Grūto parką išvežtos raudonarmiečių skulptūros bei čia pat kabojęs kalavijas. Dalis žmonių džiaugiasi ir sako, kad ir taip ilgai delsta, tačiau atsirado ir pasipiktinusių žiūrovų.

Apie tai – TV3 žinių reportaže.

Sunkioji technika Klaipėdoje išardė sovietmečiu iškeltą kalaviją laikančius stulpus, kranas nukėlė raudonarmiečius vaizduojančias statulas, užgeso amžinoji ugnis. Uostamiestis atsikratė kone pusšimtį metų čia stovėjusių sovietinių paminklų.

„Pagaliau miestas išsivalo nuo ideologinių simbolių. Kažkada sovietai sunaikino šitas gražias civilines miesto kapines, išvartė visus paminklus, visus miesto mecenatus, kurie čia buvo palaidoti, neliko jokių ženklų ir pasistatė savo stabus“, – džiaugėsi kalavijo ardymo stebėti atėjęs klaipėdietis.

„Jei labai reikėjo griauti, tai gal tuos kareivius. Jie, galbūt, nėra gražūs. Bet dėl kardo, gal būčiau dar susilaikęs. Gal būčiau pašto stogą paremontavęs iš tų pinigų“, – kiek kitokios nuomonės laikėsi kitas miestelėnas.

Atsikratyti šių sovietinių simbolių uostamiestis ilgai delsė. Klaipėdos valdžia net organizavo miestiečių apklausą, ką su paminklais daryti. Beveik 3 tūkstančiai pasakė, kad juos reikia iškelti, kone 2 tūkstančiai aiškino, jog palikti.

„Mano senelis buvo laivo kapitonas. Jis lietuvis, močiutė lietuvė, aš – pusiau lietuvis, pusiau rusas. Aš atvažiuodavau pas juos, mes čia, kitoje gatvės pusėje, gyvenam. Jis mane vaiką čia vesdavosi ir sakydavo – žiūrėk, čia – atmintis. Jis ja didžiavosi. Jis tarnavo ir gynė, tai buvo Sovietų Sąjunga“, – simbolių atsikratymui nepritarė rusakalbis klaipėdietis.

„Griauna dėl Rusijos agresijos, aš supratau taip. Jei čia viskas būtų taikiai, nieks nieko nebūtų puolęs, tai nebūtų tokių atsakomųjų veiksmų“, – kalbėjo TV3 žinių pakalbintas vyriškis.

Jokių sovietinių simbolių šioje aikštėje turi nelikti iki liepos 6-osios. Paminklai iškeliauja į Grūto parką. Darbai miesto biudžetui atsieina 18 tūkstančių eurų. Erdvė bus sutvarkyta, čia palaidotų raudonarmiečių palaikų niekas nelies. Valdžia planuoja ir informacinę lentą apie čia gulinčius.

„Demontuojami šiai dienai tie keturi elementai, o toliau parodys architektūrinis konkursas, kaip tą erdvę mes matysim ir įsivaizduosim ateityje. Tai kažkiek ji bus transformuota. Kas lieka vertinga, tai yra palaidojimai šitoj erdvėj. Palaidojimai yra gerbtini ir mes neplanuojam čia kažko ardyti, perlaidoti ir panašiai“, – tikino Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Andrius Dobranskis.

Aikštė, kurioje kabojo kalavijas, betoninėje penkiakampėje žvaigždėje degė amžinoji ugnis ir rūsčiais veidais ginklais mojavo raudonarmiečių skulptūros, buvo gegužės 9-ąją švenčiančių klaipėdiečių traukos vieta.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

www.tv3.lt

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer